9/2/2011

Nota de la Diputación de Girona

“la Caixa” i la Diputació de Girona renoven la seva aliança en la integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant actuacions d’alt valor mediambiental

La Diputació de Girona i “la Caixa” han signat un nou conveni de col·laboració en matèria d’espais naturals i energies renovables. L’acord té un doble objectiu: d’una banda, desenvolupar actuacions per a la conservació, defensa del medi ambient i, de l’altra, afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social. L’acord també vol incidir en donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques de Girona.

El conveni ha estat signat pel president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, i el delegat general de “la Caixa” a Girona, Jordi Nicolau. A l’acte també hi ha assistit el sots-director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de la Obra Social “la Caixa”, Ignasi López, i el diputat de Medi Ambient de la Diputació, Josep Maria Rufí´.

Durant l’acte de signatura, Enric Vilert ha destacat que l’acord permetrà continuar garantint l’estabilitat i la maduresa dels hàbitats naturals de les comarques gironines. En aquest sentit, Jordi Nicolau ha assenyalat la incidència social de l’acord ja que, per dur a terme les actuacions medi ambientals, es prioritzarà la contractació de persones socialment desfavorides i en risc d’exclusió social.

El pressupost total per dur a terme les actuacions previstes en el conveni és de 1.200.000 euros, que la Fundació “la Caixa” aportarà a la Diputació de Girona per tal que aquesta elabori un programa de treball i se n’encarregui de la seva gestió i execució. En aquest sentit, una de les mesures més rellevants és l’obertura per al 2011 d’una línia de subvencions per a la preservació i difusió dels valors naturals a la demarcació de Girona, que té una dotació de 730.000 euros i que està dirigida a ajuntaments, consorcis i consells comarcals.

L’acord contempla que es duran a terme actuacions en els següents camps: millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis; manteniment d’hàbitats d’interès natural; millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera; restauració d’àrees degradades; millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat; reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local; foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació; potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i d’altres actuacions que redundin en benefici de l’eficiència energètica; implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les actuacions dutes a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i implantació d’aquestes energies.

Una part del pressupost es destinarà a projectes d’energies renovables, i també a actuacions destinades a millorar els espais naturals que la mateixa diputació gestiona, com és el cas del Parc Natural del Montseny.


Balanç del conveni de 2009-2010

El conveni 2009-2010 entre la Diputació de Girona i “la Caixa” ha permès inserir 90 persones en el món laboral i realitzar 27 actuacions. Els projectes són tan diversos que van des de la millora de la vegetació de ribera, la recuperació d’hàbitats degradats de muntanya, la millora dels boscos afectats per les nevades del mes de març de 2010, i la prevenció d’incendis forestals. Cal però destacar la lluita contra la flora exòtica invasora d’hàbitats naturals, com és el cas de l’eliminació del bàlsam a l’illa de Portlligat, o la retirada de canyes de les rieres d’Arbúcies, la Tordera i el riu Ter. També ha estat important la recuperació de pastures a l’Alta Garrotxa, amb l’objectiu d’obrir espais en zones forestals i disminuir així el risc d’incendi forestal, augmentar la biodiversitat associada a aquests hàbitats oberts, etc. Per altra banda també s’han realitzat actuacions lligades a la prevenció d’incendis forestals a les Gavarres, així com la recuperació de zones ja cremades com és el cas de la vall de santa Caterina, al Montgrí.


Més de 200 de persones han millorat els espais naturals de la demarcació

Des que es va posar en marxa el programa de conservació i millora, ara fa 5 anys, entre “la Caixa” i la Diputació de Girona, l’entitat financera ha destinat 5,4 milions d’euros a la realització de 47 projectes mediambientals en espais naturals de la demarcació de Girona i s’han inserit en el món laboral a 200 persones en risc d’exclusió.


M�s informaci�n sobre energias renovablesCon la excepci�n de las disposiciones legales, est� expresamente prohibida la reproducci�n y redifusi�n sin nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculaci�n en p�ginas de marcos.