7/10/2009

Nota de la Fundació del Món Rural

La Fundació del Món Rural i “la Caixa” promouen emprenedors al món rural per a potenciar la creació d’empreses

- La jornada “Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte?” ha tingut lloc avui a la Universitat de Lleida i ha estat impulsada per la FMR amb el suport de “la Caixa”. - El projecte Rural Activa impulsat per la Fundació del Món Rural amb la col·laboració d’altres entitats entre les quals està “la Caixa” entitats, pretén promoure els emprenedors , generar ocupació i mantenir la gent al territori.

La Fundació del Món Rural (FMR) i “la Caixa” col·laboren en aquesta jornada per promoure els emprenedors i la creació d’empreses en l’àmbit rural. També han col·laborat amb l’organització de la jornada el Centre Europeu d’Empreses i Innovació, la Universitat de Lleida, la Cambra de Comerç de Lleida, Pimec, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural del Govern de Catalunya i la Xarxa Inicia: per a la creació d’empreses. La Fundació del Món Rural (FMR) i “la Caixa” col·laboren en aquesta jornada per promoure els emprenedors i la creació d’empreses en l’àmbit rural. També han col·laborat amb l’organització de la jornada el Centre Europeu d’Empreses i Innovació, la Universitat de Lleida, la Cambra de Comerç de Lleida, Pimec, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural del Govern de Catalunya i la Xarxa Inicia: per a la creació d’empreses.

En el marc del projecte Rural Activa ha tingut lloc avui a la Universitat de Lleida “Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte?”. Es vol fomentar la creació de nova empresa com una eina per dinamitzar l’economia, generar ocupació i mantenir la gent al territori, així com atreure nous residents. A més, permet oferir un ventall de serveis més ampli i divers la qual cosa incrementa la qualitat de vida de la població rural. El director de la FMR, Francesc Cribillers, ha destacat “la importància, per a la nostra organització, del foment de la creació d'empreses al món rural” i el paper clau que el projecte Rural Activa pot jugar. Per la seva banda, Jordi Victori, responsable del servei Agrocaixa de “la Caixa”, considera que la jornada ha estat molt positiva tant per l'interès suscitat (prop de 200 assistents), com per la seva utilitat per als emprenedors que han pogut rebre informació global de quines línies de finançament n'hi ha disponibles i de com presentar un bon pla d'empresa.

Una de les principals barreres per arribar crear una empresa es assolir el finançament necessari per poder tirar endavant el propi projecte. Per això, aquesta jornada s’ha volgut centrar en aquesta vessant s’ha adreçat als territoris de les comarques de Ponent i de l’Alt Pirineus i Aran. Per això, la jornada oferirà ponències al voltant de totes les línies públiques i privades de finançament, i, alhora, donarà les eines necessàries per saber reconèixer les necessitats reals del projecte, i com exposar-lo correctament a una entitat bancària per tenir més possibilitats d’èxit. La trobada pretén també treballar l’emprenedoria dins de l’especificitat del món rural i, sobretot, que el nou empresari tingui una perspectiva i formació clara de com assolir un bon finançament per al seu projecte. Una de les mancances que s'han posat de manifest a la jornada és la falta d'eines de finançament adaptades a les necessitats del món rural. Tot i això també s'ha donat a conèixer que el món rural és dels més emprenedors del territori català, i també en comparació al territori espanyol. Segons dades de 2008, aportades pel professor Yancy Vaillat, de cada 100 habitats del món rural 9,5 eren emprenedors, front al 7,7% de la resta de l'Estat espanyol.

Entrevista a un emprenedor d’èxit

Durant la jornada, ha intervingut Eduard Pons del Grup Pons. Aquesta empresa familiar destaca com a exemple d’emprenedoria i d’innovació constant en el model de negoci per poder seguir. Com a emprenedor s’ha decidit a obrir la seva empresa cap al sector del vi en una nova estratègia de diversificació. Grup Pons ha treballat al sector de l’oli des de fa tres generacions.

D’altra banda, els assistents també ha pogut trobar experiències més properes al seu cas al treballar en cada sector empresarial a partir de tallers: per una banda, industria, servei, comerç i turisme; per l’altra, producció i transformació agroalimentària, i en darrer lloc les empreses innovadores i amb un elevat component tecnològic.

En darrer lloc, l’escriptor i economista, Fernando Trias de Bes, ha donat es claus per evitar caure els principals factors de fracàs.


Model Rural Activa

El model Rural Activa, impulsat per la FMR vol promoure l’emprenedoria en les zones rurals vinculant totes aquelles entitats de l’àmbit públic i privat que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans. Mitjançant una diagnosi de la situació actual que desenvolupa la FMR i que inclourà l’anàlisi de l’oferta de serveis (polítiques de foment a la creació d’empreses en el món rural català) i l’anàlisi de la demanda de serveis (característiques dels emprenedors i empreses rurals), es proposarà una sèrie de recomanacions i propostes de millora dels programes i /o ajudes existents a la creació d’empreses en les zones rurals.

Pel desenvolupament del model Rural Activa, s’implementarà en col·laboració amb altres agents del sector i “la Caixa” es plantegen els set àmbits de treball següents: promoció de la iniciativa emprenedora; creació d’empreses de serveis de suport per la creació de les empreses i per facilitar la seva consolidació; nous jaciments d’ocupació; finançament, innovació i capacitació tecnològica, formació i millora competencial i xarxes de cooperació entre emprenedors i empresaris per facilitar la millora de la competitivitat.


La situació actual de l’emprenedoria al món rural

Una de les restriccions més importants per al foment d’emprenedoria i la creació d’empreses té a veure amb les dificultats d’accés al finançament. Les noves empreses s’enfronten a problemes importants a l’hora d’obtenir el capital necessari per a iniciar l’activitat, però també per a la consolidació i el creixement. Aquest fet s’agreuja en les zones rurals tal com s’ha pogut comprovar a partir de les primeres conclusions de la diagnosi de la situació actual, que està elaborant la FMR, de les zones territorials de Ponent, Alt Pirineu, Comarques Centrals i Terres de l’Ebre.

Totes els agents del territori destaquen que la informació més demandada pels emprenedors és, sens dubte, la relacionada amb els ajuts i subvencions existents. També es vol destacar el paper de tenir un Pla d’Empresa ben definit per obtenir finançament i per garantir l’èxit de la nova empresa.

Entre els emprenedors, es registra un desconeixement pel tipus de línies de finançament existents i manca de criteri per decidir quina és el tipus de crèdit més convenient per la línia de negoci. En aquesta diagnosi s’ha detectat que les entitats d’assessorament als emprenedors, en molts casos, no disposen de suficients recursos (accés a la informació, nivell de profunditat de coneixement per part dels tècnics, etc) per realitzar una correcta orientació a l’emprenedor sobre les línies de finançament més adequades a la idea de negoci.

Compromís de “la Caixa” amb els emprenedors rurals.

“la Caixa” potencia la creació de nous negocis mitjançant la posta en marxa d’un programa específic de suport als emprenedors de les zones rurals.

L’entitat assessora als interessats en crear el seu propi negoci sobre les formes de finançament existents i les millors maneres d’accedir a elles, incloent tant les fons públiques (línies del PDR, Pla de Desenvolupament Rural, línies ICO, etc.), així com altres fórmules com els microcrédits, una nova forma de finançament per a aportar capital a projectes amb un pla de negoci solvent. “la Caixa” es actualment l’entitat espanyola líder en microcrédits, i ha creat una entitat que s’hi dedica exclusivament: MicroBank.

A més a més “la Caixa” estudia altres vies de finançament privat destinada a iniciatives innovadores i ambicioses, per a projectes entre 100.000 i 3.000.000 d’euros. També assessora a aquelles persones que ja tinguin un negoci establert i necessitin finançament, bé per a cobrir la tresoreria de l’activitat diària, bé per a portat a terme inversions i fer créixer el negoci.

Aquesta iniciativa de “la Caixa” te l’objectiu de contribuir a la potenciació de l’activitat econòmica en els àmbits rurals, no solament a negocis agroalimentaris. Té un especial interès per a promoure projectes de noves tasques i àrees, com el turisme rural, l’artesania, les energies renovables o els serveis socials. En definitiva qualsevol negoci que tingui cabuda en els àmbits rurals.

“La Caixa”, amb aquesta campanya plasma el seu compromís amb el desenvolupament rural: col·labora amb els programes governamentals i es membre actiu de la Fundació del Món Rural.


M�s informaci�n sobre desarrollo ruralCon la excepci�n de las disposiciones legales, est� expresamente prohibida la reproducci�n y redifusi�n sin nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculaci�n en p�ginas de marcos.