18/5/2009

Nota de la Unió de Pagesos

Unió de Pagesos reclama que el suport a la cotitularitat pugui arribar a totes les dones pageses

Unió de Pagesos posa de manifesta que l’ajut de 2.000 euros amb què el Departament de Treball vol facilitar l’accés de les dones a la cotitularitat de les explotacions agràries té tota una sèrie de requisits que deixen en ben poca cosa l’objectiu d’afavorir la integració laboral i la visibilització de la dona pagesa. Tot i valorar positivament aquest primer pas de Treball, el sindicat vol que la conselleria rectifiqui substancialment i tregui una ordre que realment afavoreixi la igualtat d’homes i dones al món agrari

L’Ordre TRE/195/2009, de 15 d’abril, del Departament de Treball, per la qual s’aproven les bases que regulen la concessió d’ajuts que faciliten l’accés de les dones a la cotitularitat de les explotacions agràries, pretén incentivar les dones pageses majors de 40 anys que han treballat a l’explotació familiar agrària però no han cotitzat pel seu treball, donant-los un ajut de 2.000 euros. Ara bé, la normativa europea en què es base aquest règim d’ajut afecta l’ordre de Treball i condiciona totalment la situació, tal com posa de manifest Unió de Pagesos.

Per beneficiar-se dels ajuts que regula l’ordre, les dones han de tenir més de 40 anys, estar inscrites en el Registre d’Explotacions Agràries de la Conselleria d’Agricultura, i estar donades d’alta a la Seguretat Social, modalitat agrària. Però l’ordre també explicita que els ajuts estan cofinançats pel Fons Social Europeu en un percentatge del 50%, i regulats per la normativa europea que regula els ajuts atorgats a l’agricultura (Reglament (CE) 800/2008). I aquesta normativa determina que les empreses agràries en les que la dona accedeixi a la cotitularitat han de ser de creació recent (menys de 5 anys) i la dona cotitular ha d’ostentar una participació d’almenys el 51% de l’empresa agrària, i dirigir-la.

Unió de Pagesos posa de manifest que el Departament de Treball ha oblidat explicar aquests requeriments, a l’hora de fer públic l’ajut. I altres. Perquè la normativa europea també obliga a justificar unes despeses en els conceptes subvencionables de 13.333,33 euros, doncs la prima única de 2.000 euros no pot significar més del 15% de les despeses subvencionables, tot i que, entre aquestes despeses es pot incloure la pròpia cotització a la Seguretat Social. A més, només permet justificar les despeses dels cinc primers anys de creació de l’empresa. Per tant, si el cònjuge o company de la dona cotitular ja fa més de cinc anys que ostenta la titularitat de l’empresa agrària, no és té dret a cap ajut. Si fa menys de cinc que es va crear l’empresa agrària, només es podran justificar i rebran ajuda les despeses corresponents al període que resta fins a transcórrer els cinc primers anys.


M�s informaci�n sobre mujer ruralCon la excepci�n de las disposiciones legales, est� expresamente prohibida la reproducci�n y redifusi�n sin nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculaci�n en p�ginas de marcos.